Disclaimer

Subsidiefocus B.V., hier na te noemen Subsidiefocus, verleent je op grond van de met jou gesloten overeenkomst toegang tot mijn.Subsidiefocus.nl. Op het gebruik van mijn.Subsidiefocus.nl zijn de bepalingen zoals verwoord in voornoemde overeenkomst met Subsidiefocus, en de algemene voorwaarden van toepassing.

De informatie op mijn.Subsidiefocus.nl is alleen bedoeld voor algemene doeleinden en is niet te begrijpen als een advies. De getoonde gegevens zijn samengesteld op basis van de door jou verstrekte bescheiden. Je bent dan ook zelf verantwoordelijk voor de juiste en volledige opgave van deze bescheiden.

Hoewel de informatie zorgvuldig is samengesteld, staan wij niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Je bent zelf verantwoordelijk voor het gebruik van de informatie. Subsidiefocus behoudt zich het recht voor op elk moment de inhoud van haar website aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder voorafgaande mededeling van Subsidiefocus. Wij hebben het recht de informatie op deze website te beƫindigen of de toegang daartoe te beperken.